Otwórz oczy, usłysz nas - naprawdę jesteśmy!

Nawigacja

Informacje

O nas

Logo Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym od 1991 roku zrzesza osoby głuchoniewidome i ich bliskich, naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów oraz wolontariuszy. 

W 2005 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. 

Działamy na terenie całej Polski i jako jedyni w kraju specjalizujemy się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku. Naszym celem jest rozpoznawać indywidualne potrzeby osób głuchoniewidomych i wychodzić im naprzeciw.

Służymy ramieniem dorosłym i młodzieży oraz rodzicom dzieci głuchoniewidomych. Na bieżąco śledzimy stan wiedzy na temat głuchoślepoty na świecie, inicjujemy też badania w kraju.  Interesy osób ze sprzężoną dysfunkcją słuchu i wzroku reprezentujemy również na forum państwowym, zabiegając o to, by problem głuchoślepoty stał się powszechnie znany.

Więcej na www.tpg.org.pl

Piotr Stanisławski

Zdjęcie Piotra Stanisławskiego

Piotr Stanisławski jest dziennikarzem i fotografem, który od osiemnastu lat zawodowo zajmuje się tematyką osób niepełnosprawnych. Jego pierwsze spotkanie z osobami głuchoniewidomymi miało miejsce w 2008 roku, w jego rezultacie napisał obszerny artykuł o osobach głuchoniewidomych żyjących w Polsce, zatytułowany: „Nie widzę, nie słyszę, Jestem” , opublikowany w czasopiśmie „Integracja”. Uważa, że polskie społeczeństwo wciąż niewiele wie o osobach głuchoniewidomych, a one rzadko są bohaterami mediów. Pomysł stworzenia kilku fotoreportaży pokazujących szerszej publiczności osoby głuchoniewidome w różnych aktywnościach, zrodził się kilka lat temu podczas rozmowy z Grzegorzem Kozłowskim, jednym z założycieli Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.